KONTAKTUPPGIFTER

Tveka inte att höra av dig till oss!

MAJA LINDQUIST

Verksamhetsledare Doc Lounge

Kontakta

DOC LOUNGE
& DOC LOUNGE IMPACT HUB

Med Doc Lounge Impact Hub vill vi vi förändra tankegångarna kring vad filmdistribution är och skulle kunna vara och synliggöra dokumentärfilmens roll i samhället. Genom outreach- och impactarbete som skapar synergieffekter mellan olika sektorer och branscher, och med fokus på kvalitativ utvärdering, vill vi bli en ledande aktör inom innovativ distribution.

Fram till idag har Doc Lounge fungerat som en lanseringsplattform och distributionskanal för att nå ut brett med dokumentärfilm och fungera som en katalysator för lokala samarbeten, diskussion och samhällsengagemang. Nu tar vi nästa steg och utökar arbetet med outreach och impact på nationell nivå. Doc Lounge Impact Hub är ett nytt projekt och område inom Doc Lounge, som med stöd från Svenska Postkodsstiftelsen blir en förlängning och formalisering av den verksamhet som Doc Lounge byggt upp sedan starten 2006. Projektet är utvecklat och kommer drivas i tätt samarbete med Anna J Ljungmark, ledande profil och pionjär inom outreach och impact i Norden och delägare i produktionsbolaget House of Real. Projektet startar i augusti 2018 och sträcker sig över arton månader.