KAMPANJ FÖR ÖKAD KUNSKAP: HUR BEMÖTER VI BÄST DE SOM VILL LÄMNA EXTREMISM?

Med filmen Exit - Leaving Extremism vill Doc Lounge sprida kunskap om våldsbejakande extremism, och ge verktyg i hur man bemöter och hanterar situationen för de som vill, eller har, hoppat av.
Kampanjen kommer grunda sig i skräddarsydda filmvisningar i kombination med workshops och föreläsningar, och kommer rikta sig mot berörda myndigheter och anhöriga.
Genom filmen och vår samarbetspartner Fryshuset, med sina 30 års erfarenhet av frågan, förmedlas en unik förståelse för mekanismerna inom dessa grupper, hur vi bäst bemöter dem, och vad som krävs innan och efter ett avhopp.

VÅR SAMARBETSPARTNER

Fryshuset har över 30 års praktisk erfarenhet av arbete med inriktade insatser för unga. Fryshuset verkar för att ge unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset har varit en del av flertalet socioekonomiska rapporter och doktorsavhandlingar.

EXIT är Fryshusets verksamhet för anhörigstöd och avhopp från vit makt-rörelser och har mer än 20 års erfarenhet av att stötta människor som vill lämna våldsextrema miljöer. Det har gett en unik inblick och kunskap kring rörelserna och dess mekanismer – både hur man dras in i dem och hur man kan hjälpa den som vill lämna. EXIT arbetar även demokratifrämjande och med kunskapsspridning om våldsbejakande extremism.

Institutet för demokrati & dialog (IDEDI) är en del av Fryshuset som samlar kompetens och utvecklar nya metoder för att främja inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter, samt förebygga att unga hamnar i våldsbejakande och destruktiva miljöer. IDEDI bygger vidare på 30 års praktisk kunskap i Fryshusets framgångsrika arbete med mångfald, inkludering och unga som är i riskzon för utanförskap och konfliktmiljöer.